Blanketter

Fullmakt till privatpersoner

För dig som vill ge en annan privatperson fullmakt att sköta dina apoteksärenden.

Fullmakt Vård och omsorg

För dig som vill ansöka om Fullmakt Vård och omsorg.

Vårdenhet - För hantering av fullmakter mot vård och omsorg

För dig som vill göra ansökan om vårdenhet - För hantering av fullmakter mot vård och omsorg

Payex Fullmakt till privatperson

Payex Fullmakt till privatperson.

Payex Fullmakt vårdenhet

Payex Fullmakt vårdenhet

Payex Medgivandeblankett för autogiro

Payex Medgivandeblankett för autogiro

Fullmakt vårdnadshavare till barn

Du som är vårdnadshavare kan låta en annan privatperson företräda dig i egenskap av vårdnadshavare för ditt barn, för att sköta barnets apoteksärenden..

Resa från Sverige med läkemedel

Reglerna för att resa med läkemedel kan skilja sig åt mellan olika länder, detta gäller även inom EU.